You are here

HODNOTY A CÍLE:

 

Hodnoty:

  • Úcta ke všem lidem bez ohledu na národnost, barvu pleti či sexuální orientaci
  • Úcta k tradičním rodinným hodnotám
  • Úcta k daru lidského života
  • Vstřícnost a komunikativnost
  • Otevřenost k diskuzi s lidmi dobré vůle

Cíle:

  • Podpora tradičních rodinných hodnot
  • Podpora ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy
  • Upozornění na vzrůstající indoktrinaci dětí a dospívajících ideologickou genderovou propagandou